Heeft iedere Nederlander recht op een WWB uitkering?

Iedere Nederlander moet in principe in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Kunt u dit niet of lukt u dit niet en is er geen andere mogelijkheid om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kunt u aanspraak maken op een WWB uitkering. De WWB is de Wet Werk en Bijstand. De WWB uitkering is bedoeld als een tijdelijke financiële ondersteuning, totdat u weer genoeg inkomsten kunt genereren, om in uw eigen onderhoud te voorzien. De WWB is een minimum inkomen, dat nodig is om de vaste lasten te kunnen betalen. Vaste lasten zoals; huur, kleding, ziektekostenverzekering en voeding. Er wordt hier wel uitgegaan van een lage levensstandaard. De sociale dienst van de gemeente waar u woont, draagt zorg voor de betaling van de WWB.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een WWB

Op het moment dat u zich aanmeldt voor een WWB, zal de gemeente uw situatie bekijken en beoordelen of het om een terechte aanmelding gaat. De gemeente zal tevens kijken, waarom u zonder werk zit en proberen u zo snel mogelijk weer naar een baan te begeleiden.

Overige voorwaarden waar u aan moet voldoen om recht te hebben op een WWB zijn:

 • U moet officieel ingeschreven staan in Nederland.
 • U moet de leeftijd van 18 jaar hebben of ouder zijn.
 • U heeft aantoonbaar niet genoeg inkomsten om van te leven.
 • U heeft geen recht op andere uitkeringen.
 • U mag geen bezittingen en eigen vermogen hebben, dat boven een door de gemeente vastgesteld bedrag uitkomt.

Hoe lang duurt een WWB uitkering

Heeft u een WWB uitkering en houdt u zich aan alle voorgestelde voorwaarden en eisen, zit er geen limiet op de duur van een WWB uitkering. Het moet dan wel terecht zijn, dat u geen werk heeft of kunt vinden. Heeft u inmiddels langere tijd een WWB uitkering, bestaat er zelfs een mogelijkheid, om een langdurigheidstoeslag te krijgen. Dit is een toeslag die u als extra naast uw uitkering ontvangt.

Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden;

 • U heeft een leeftijd tussen de 21 en 65 jaar.
 • U wordt niet in staat geacht werk te vinden, waar u een hoger inkomen mee kunt verwerven.
 • U vermogen is niet hoger dan toegestaan.
 • U heeft het afgelopen jaar nog niet eerder een langdurigheidstoeslag ontvangen.

Welke plichten heb ik bij een WWB

De verplichtingen die u heeft, indien u een WWB aanvraagt zijn:

 • U laat zich inschrijven bij het UWV Werkbedrijf van uw gemeente.
 • U en uw partner moeten actief proberen om inkomsten te verwerven.
 • U bent verplicht te solliciteren naar allerlei soorten werk.
 • U deelt de gemeente iedere verandering in uw situatie mee.
 • U moet aan iedere vorm van ondersteuning die de gemeente u aanbiedt, meewerken.

Wanneer hoef ik niet te solliciteren

Er zijn diverse situaties waarin u van uw sollicitatieplicht wordt ontheven, zoals;

 • Er is een familielid ernstig ziek, waar u zorg voor moet dragen of u bent zelf ziek.
 • U hebt kinderen die jonger dan 5 jaar zijn en u bent alleenstaand. In dit geval kunt u een sollicitatie ontheffing aanvragen bij de gemeente. Deze ontheffing duurt totdat uw kind(eren) 5 jaar zijn geweest. Deze vorm van sollicitatie ontheffing, heeft een maximum van 6 jaar.
 • Indien de gemeente vindt dat er dringende omstandigheden of redenen zijn om u een ontheffing te verlenen.

In alle gevallen van sollicitatie ontheffing, geldt wel een scholingsplicht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op