Waarom heb ik een alimentatie plicht

Er is een alimentatie plicht, omdat het in Nederland verplicht is, dat u uw gezin/familieleden onderhoud. Het is in Nederland niet alleen zo dat echtgenoten ten opzichte van elkaar deze plicht hebben, maar ook na een scheiding hebben ex-echtgenoten de verplichting om elkaar te ondersteunen bij het levensonderhoud. Zijn de ex-echtgenoten allebei even draagkrachtig en verschillen ze niet van inkomsten, zal de alimentatie hoofdzakelijk om de kinderen gaan. Heeft echter een van de ex-echtgenoten te weinig inkomsten om in eigen onderhoud te voorzien, zal de ander ook in deze kosten moeten bijdragen. Sinds 1994 is de maximale duur van alimentatie tussen ex-echtgenoten 12 jaar.

Alimentatie voor mijn kinderen

Over de alimentatie van minderjarige kinderen, kunnen bij de scheiding afspraken gemaakt worden. Deze onderlinge afspraken worden dan vastgelegd en bij de rechtbank wordt alleen gekeken of het bedrag niet te laag is. Indien de rechter het nodig acht, zou hij een ander bedrag kunnen voorstellen. U betaald kinderalimentatie tot ze de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. Heeft uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, zullen de gescheiden ouders een nieuwe alimentatie afspraak met het kind moeten maken. Is uw kind tussen de 18 en 21 jaar op het moment van de scheiding, dan wordt er gelijk een alimentatie afspraak tussen het kind en de ouder die betaald gemaakt. Laat u hier goed voorlichten i.v.m. studiefinanciering.

Kan ik de alimentatie na mijn scheiding veranderen

Gaat u scheiden, dan is het mogelijk om zelf duidelijke afspraken over de partneralimentatie te maken. Deze afspraak wordt dan bij een advocaat vastgelegd in een zogenaamd scheidingsconvenant. Indien u tijdens de scheiding met elkaar heeft afgesproken, dat er geen partneralimentatie betaald hoeft te worden, kan dit, indien een van de partners niet meer in eigen levensonderhoud kan voorzien, worden herzien. Tevens is een herziening van de alimentatie afspraak mogelijk, indien de situatie bij een van de ex-partners is veranderd.

Zo’n herziening kunt u dan ook weer vast laten leggen bij een advocaat.

Aanpassen van de alimentatie via de rechter

Bij veel echtscheidingen is er helaas zoveel leed en irritatie, dat een fatsoenlijke afspraak maken over alimentatie niet mogelijk is. In dit geval kunt u naar de rechter stappen. De rechter legt dan alle gegevens naast elkaar en stelt de partneralimentatie vast. Het vast stellen via de rechter gaat vaak als nevenvoorziening. Dat houdt in, dat er ook een rechterlijke beslissing komt over de omgang met de kinderen. De rechter kan ook het bedrag voor minderjarige kinderen vaststellen, indien u daar niet met uw ex-partner uitkomt. Kinderen vanaf 18 jaar, moeten indien de ouders er niet uit komen, zelf naar de rechter stappen.

Zijn de alimentatieverplichtingen, door veranderingen in de situatie niet meer reëel, kan de rechter altijd een nieuwe uitspraak doen.

Wanneer laat ik de rechter een alimentatieregeling opstellen

In de volgende gevallen stap ik bij een scheiding naar de rechter:

  • Indien u een beslissing wilt over de omgang met en het gezag over de minderjarige kinderen. Dit kan gelijk met de scheiding, maar ook als extra zitting na de scheiding.
  • Indien u of uw ex-partner een verzoek indient, om de alimentatie te veranderen. Dit kan zijn omdat de omstandigheden wat betreft de inkomsten zijn verandert.
  • Indien u of uw ex-partner een tijdje na de scheiding een verzoek om wijziging aanvraagt, voor de omgang met elkaar of met de kinderen.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op