Alleenstaand en zonder werk

U heeft in Nederland als alleenstaande recht op een uitkering, indien u geen werk heeft of uw inkomsten zitten onder het wettelijk minimum. In principe heeft u als alleenstaande recht op alle soorten uitkeringen die verstrekt worden. Voor alleenstaanden kunnen echter wel andere regels en verplichtingen gelden. Bent u bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met kleine kinderen, zal er een andere sollicitatie plicht gelden dan voor alleenstaanden zonder kinderen.

Het is als alleenstaande niet altijd even gemakkelijk om alles te regelen en aan alle eisen te voldoen, daarom hebben alle uitkerende instanties, adviseurs en deskundigen in dienst die u met raad en daad bij kunnen staan.

De bijstandsuitkering voor alleenstaanden

De bijstanduitkering ofwel de WWB, is een uitkering waar u recht op heeft, indien u onder het sociaal minimum zit of als u alleenstaande zonder werk bent en geen arbeidsverleden heeft.

Bent u jonger dan 21 jaar, dan komt u slechts nog bij uitzondering in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Studeert u als jongere niet meer en heeft u geen werk, dan bent u verplicht om via de WWB aan het werk te gaan. Kan er echt geen werk gevonden worden, dan heeft u recht op een bijstanduitkering, die voor jongeren onder de 21 jaar is afgeleid van de kinderbijslag.

Bent u alleenstaand en boven de 21 jaar, heeft u recht op een bijstanduitkering, die 50% van het minimum loon bedraagt, dat is €618,43. Woont u zelfstandig en worden de woonlasten niet gedeeld, krijgt u een extra toeslag van 20% en zal de uitkering € 865,80 bedragen.

Hoeveel AOW krijg ik als alleenstaande

Iedere Nederlander die de leeftijd van 65 jaar bereikt, heeft recht op een AOW uitkering.

De AOW betekent; Algemene Ouderdomswet, hier krijgt u een half jaar voor uw 65ste bericht van. De AOW voor alleenstaande mensen, is aanzienlijk hoger als voor gehuwde mensen. U bent voor de AOW alleenstaand, indien u: Alleen woont, Alleen woont met uw ouders of kind, u woont samen in een huishouden dat meerpersoons is, dat wil zeggen; er wonen in dat huishouden 3 of meer meerderjarige personen.

Per 01-07-2009, is de AOW voor alleenstaanden vastgesteld op € 1048,09 per maand, dit is exclusief het vakantiegeld.

Ik ben alleenstaand en arbeidsongeschikt

Bent u arbeidsongeschikt, is het belangrijk voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Toch blijkt vaak, dat het rondkomen van alleen een arbeidsongeschiktheidsuitkering erg moeilijk is. Tevens omdat deze vaak onder het sociaal minimum ligt, dat voor u geldt. Enkele arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waar u mee te maken kunt hebben zijn: WIA, WAO, WAZ, Wajong. Ligt uw uitkering te laag, kunt u recht hebben op een aanvullende uitkering vanuit de TW(toeslagenwet). Juist voor alleenstaanden zijn deze aanvullende uitkeringen vaak van toepassing. Informeer hiernaar, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Ik ben alleenstaand, hoe hoog is mijn Wajong uitkering

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongehandicapten(Wajong), biedt een uitkering aan jongeren en studenten die gehandicapt en arbeidsongeschikt zijn. Deze jongeren zijn over het algemeen alleenstaand en deze groep heeft geen recht op WAO of WIA, omdat er nog geen arbeidsverleden is. De hoogte van deze Wajong uitkering hangt af van het percentage, dat u arbeidsongeschikt bent. Dit percentage wordt als volgt berekend: indien de deskundige berekend dat u nog € 500,- kan verdienen, wordt dit bedrag omdat u nog nooit gewerkt heeft vergeleken met het minimumloon, dat is € 1300,-. Nu wordt de € 500 van de € 1300 afgetrokken en gedeeld door het minimum van 1300. Deze uitkomst van 62 is dan het percentage van je arbeidsongeschiktheid, dus 62%.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op