Wat betekent het als ik arbeidsongeschikt wordt

Dat betekent, dat u niet meer kunt werken zoals u dat altijd gewend bent geweest. De oorzaak hiervan kan een langdurige ziekte zijn, maar ook een handicap, door bijvoorbeeld een ongeluk. Dit kan een grote verandering in uw leven betekenen. Niet alleen een grote verandering wat de werkzaamheden betreft, maar er zullen door die arbeidsongeschiktheid ook veranderingen plaats vinden, op uw financiële gebied. Gelukkig zijn er in Nederland vele vormen van uitkeringen en verzekeringen, die het financiële leed in zo’n toch al zware omstandigheid, kan beperken. Laat u hierin goed voorlichten en begeleiden, door de deskundigen van het UWV en van de diverse verzekeringsmaatschappijen.

Wanneer heb ik recht op een WW uitkering

In Nederland is de WW een werkloosheidsverzekering die verplicht is. Iedere werkgever betaald maandelijks een bedrag, zodat u indien u zonder werk komt te zitten, recht heeft op een WW uitkering. Enkele situaties waarin u aanspraak kunt maken op WW zijn:

  • U bent uw baan kwijtgeraakt door ontslag.
  • U bent voor een aantal uren uw baan kwijtgeraakt, door bijv. inkrimping.
  • Uw werkgever is bijna failliet en kan uw salaris niet meer betalen.
  • U bent voor een deel arbeidsongeschikt geworden en er is nog geen werk voor de geschikte uren gevonden.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een WW uitkering

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, ontvangt u voor deze arbeidsongeschiktheid een gedeeltelijke uitkering. Enkele arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn; WIA, Wajong, WAO en een ziektewet uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt houdt echter ook in, dat u voor een gedeelte wel geschikt bent bevonden om te gaan werken. Voor de uren dat u wel kunt werken, maar waarvoor u nog geen werk hebt gevonden, kunt u recht hebben op WW. Hiervoor zijn echter wel voorwaarden opgesteld. Bij een WIA uitkering heeft u niet altijd recht op WW. Hier moet u na aanvang van de WIA, 26 weken gewerkt hebben en dit werk weer kwijt zijn geraakt.

Mag ik ontslagen worden omdat ik arbeidsongeschikt ben

Een werkgever mag u niet ontslaan om uw arbeidsongeschiktheid, hiervoor wordt u extra beschermd. Bent u echter inmiddels 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt en kan uw werkgever aantonen, dat hij al van alles geprobeerd heeft om u weer aan het werk te krijgen, mag u werkgever u wel ontslaan. Er zijn een aantal gevallen dat u wel ontslagen kunt worden tijdens de eerste 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld; u werkt niet mee aan het re-integratieplan, zoals bijscholing en aanpassend werk accepteren. Let op; er zijn enkele Cao’s, die afwijkende regels voor ontslag bij arbeidsongeschiktheid hanteren.

Vanuit de WW een Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Indien u een werknemer bent tussen de 50 en 60 jaar en u heeft geen recht op WW, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een IOAW(Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers) uitkering. De IOAW kan prima aansluiten op de WW uitkering. Bij een IOAW uitkering wordt niet naar uw bezittingen en vermogen gekeken, maar wel naar het inkomen van uw partner. De IOAW, is een aanvulling tot bijstandsniveau. Indien u een IOAW uitkering krijgt, blijft u wel verplicht om naar een baan te blijven zoeken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op