In Nederland bestaat de mogelijkheid, om voor de meest uiteenlopende situaties een uitkering of toeslag aan te vragen. Het is echter aan u zelf, er achter te komen op welke uitkeringen u recht heeft. Dit kan nog al eens ongenoegen met zich mee brengen, want het zou toch zo moeten zijn, dat u automatisch krijgt waar u recht op heeft. Omdat dit nu eenmaal niet het geval is, is het belangrijk om te weten op welke uitkering u recht heeft en deze op de juiste manier aan te vragen. Hiervoor kunnen we tegenwoordig over internet beschikken, waar alle informatie over iedere vorm van uitkering vanaf te halen is. Houd uw oren en ogen dus goed open, zodat ook u krijgt, waar u recht op heeft. Laat u ten aller tijden goed informeren, anders kunt u vele uitkeringen en toeslagen mislopen.

Welke uitkering krijg ik in geval van ontslag?

Indien u ontslagen wordt, is dit meestal een treurige en emotionele aangelegenheid. Het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om gelijk alles te regelen, zodat u die uitkeringen en extra’s krijgt, waar u al die jaren voor gewerkt heeft. Voldoet u aan de eisen van de WW(Wet Werkloosheid), minimaal 26 werkweken in de laatste 36 weken, dan krijgt u een uitkering van 70% van uw salaris en er wordt niet gekeken naar vermogen of wat uw partner verdient.
Tevens bestaat er een ontslagvergoeding, waar u eventueel aanspraak op kunt maken. Laat u goed voorlichten. Heeft u echter een arbeidsverleden, dat niet voldoet aan de eisen voor een WW uitkering, kunt u aanspraak maken op de WWB(Wet Werk en Bijstand). Bij deze uitkering wordt wel rekening gehouden met vermogen en wat uw partner verdient.

Wanneer moet ik de re-integratie in vanuit een uitkering?

Re-integratie wil zeggen, dat u terugkeert in het arbeidsproces. Re-integratie is mogelijk, indien u een werkloosheidsuitkering heeft, in de ziektewet zit of zelfs vanuit uw huidige werkplek.
Het UWV(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), is de instantie die helpt en begeleid bij re-integratie.

Enkele voorbeelden wanneer u met re-integratie te maken kunt krijgen zijn:

  • U bent langere tijd werkloos en uw sollicitaties werpen geen vruchten af.
  • U bent door ziekte of een ongeluk, arbeidsongeschikt geworden. Kunt u met uw huidige werkgever geen oplossing vinden, dan kan het UWV samen met u opzoek gaan naar passend werk.

Welke uitkering als ik met pensioen ga?

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW (AlgemeneOuderdomsWet) indien de leeftijd van 65 bereikt is, al loopt dit inmiddels op tot uw 67e. Hier moet u wel de voorwaarden in de gaten houden. Naast de AOW bouwt u, indien u werkt, bij de meeste werkgevers een extra pensioen op. Dit pensioen bouwt op, naarmate uw arbeidsverleden. U kunt naast deze 2 uitkeringen, uiteraard ook zelf nog sparen voor een aanvullend pensioen. Op deze manier kunt u ook nog genieten na uw 65ste, zonder op het geld te moeten letten. U kunt voor een aanvullend pensioen diverse beleggingen doen en verzekeringen afsluiten. Tip: Zorg voor een goede adviseur.

Welke uitkering kan ik aanvragen voor mijn kinderen

Heeft u kinderen, kunt u zichzelf snel tekort doen in de tegemoetkomingen en uitkeringen, waar u voor uw kinderen recht op heeft. De kinderbijslag is de meest bekende uitkering. Deze uitkering is iedere 3 maanden en u heeft voor ieder kind tot 18 jaar recht op kinderbijslag.

Vanaf 01-01-2009, heeft u ook recht op een kind gebonden budget(voor kinderopvang), indien beide ouders werken of een opleiding volgen om weer aan het werk te kunnen. Deze uitkering moet u aanvragen bij de belasting en is inkomens afhankelijk. Heeft u een studerend kind dat 18 jaar is geweest, kunt u studiefinanciering aanvragen. Deze aanvraag doet u bij, DUO(Dienst Uitvoering Onderwijs), voorheen informatie beheer groep.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op