Wanneer heb ik recht op een IOAW uitkering?

IOAW is de afkorting voor: Inkomen Oudere gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werknemers. De IOAW is dan ook in het leven geroepen, om het inkomen aan te vullen tot het bijstandsniveau. U hebt het recht op het aanvragen van een IOAW uitkering, indien u op oudere leeftijd bent en uw WW (WerkloosheidsWet) is afgelopen.

Let op: Sinds de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in het leven is geroepen, is de IOAW vaak niet meer van toepassing bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten en is de IOAW voor deze groep, vervangen door een toeslag(zie de toeslagen wet). Hebt u om welke reden dan ook geen recht op deze toeslag, blijft de IOAW voor u van toepassing.

Welke voorwaarden zijn aan de IOAW verbonden

U hebt dus recht op een IOAW uitkering, indien uw inkomen onvoldoende is en indien u:

  • Vanaf uw 50ste geen werk meer heeft en de aan uw laatste loon gerelateerde WW uitkering en eventuele andere uitkeringen zijn afgelopen.
  • Indien u na uw 50ste bij een herkeuring, het recht hebt verloren op een WGA(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeid geschikten) uitkering, omdat uw arbeidsongeschiktheid minder dan 35% is bevonden.
  • Indien u geen recht op een toeslag hebt en u geen kinderen hebt die jonger dan 12 jaar zijn en uw partner na 31-12-1971 geboren is. U bent arbeidsongeschikt voor minder dan 80% en hebt op 28-12-2005 een IOAW uitkering ontvangen.

Hoe bereken ik de hoogte van een IOAW uitkering

De hoogte van uw IOAW(Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) uitkering hangt af van uw inkomen. U kunt alleen aanspraak maken op een IOAW uitkering, indien u een inkomen heeft, dat onder het wettelijke bijstandsniveau ligt. De IOAW vult het totale gezamenlijke inkomen van u en uw partner aan, tot bijstandsniveau. Dat houdt in, het minimum loon. De bruto minimumlonen per maand, die gelden sinds januari 2010 en voor u als IOAW rechthebbende zijn: alleenstaanden € 1156,76 en gehuwden of duurzaam samenwonenden € 1504,42.

Welke verplichtingen heb ik met een IOAW uitkering

De verplichtingen bij een IOAW uitkering, gelden tevens voor uw partner, indien hij/zij nog geen 65 jaar is. Komt u deze verplichtingen niet na, dan kan de gemeente de aan u uitbetaalde IOAW uitkering terugvorderen. De verplichtingen die u in acht moet nemen zijn:

*U bent verplicht om te solliciteren, er wordt dus van u verwacht, dat u zo snel mogelijk weer werk probeert te vinden.

*Wordt u werk aangeboden, dient u dat werk te accepteren, ook als het niet die baan is die aansluit bij uw werkervaring en opleiding.

*U dient ten aller tijde wijzigingen door te geven, die van invloed zouden kunnen zijn op uw IOAW uitkering.

Hoe zit het met mijn IOAW als ik 60 ben

Bent u na 01-10-2006 werkeloos geworden en passeert u de leeftijd van 60 jaar, kan uw IOAW uitkering eventueel omgezet worden, naar een IOW(Inkomensvoorziening Oudere Werklozen). Een IOW uitkering, is maximaal 70% van het wettelijk vastgestelde minimumloon. Het voordeel van een IOW ten opzichte van een IOAW uitkering is, dat deze losstaat van vermogen of het inkomen van uw partner. U heeft recht op een IOW uitkering, tot u de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt. De IOW regeling is in gegaan op 01-12-2009 en vervalt op 01-07-2016.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op