Wat betekent een bijstandsuitkering

De officiële benaming van de Bijstand is; WWB (Wet Werk en Bijstand). De WWB waarborgt de sociale zekerheid. Een regeling waar Nederland goed om bekend staat. Voor een bijstand uitkering, komt u in aanmerking wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn, om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld; u kunt de vaste rekeningen zoals huur, gas, water en licht, ziektekosten en eten en drinken, niet meer betalen. Tevens mag er ook geen eigen vermogen of een andere bron van inkomsten zijn. Heeft u inkomsten die onder het wettelijk minimum liggen, kunt u wel een aanvullende bijstand uitkering aanvragen.

Hoe komt u als alleenstaande ouder uit de bijstand

Sinds 01-01-2009, is het SZW (ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid) met een experiment begonnen. Bent u namelijk een alleenstaande ouder en heeft u kinderen jonger dan 12 jaar, wordt u financieel te gemoed gekomen als u deeltijd gaat werken. Dit experiment loopt in 27 gemeenten en loopt tot januari 2012. Wordt dit een succes, gaat het voor heel Nederland gelden. Gaat u dus als alleenstaande ouder aan het werk en zodoende uit de bijstand, bedraagt de extra financiële steun € 120 per maand Om dit experiment te doen slagen, krijgt u, indien u na een half jaar nog uit de bijstand bent, een extra beloning van minimaal € 500.

Als zelfstandige uit de bijstand komen

Er bestaat een besluit, de BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen), dat is ingevoerd om zelfstandigen uit de bijstand uitkering te houden en te halen. U kunt door het BBZ een tijdelijke uitkering ontvangen, totdat u weer voor uw eigen kosten kunt zorgen. U hebt recht op de BBZ indien u zelfstandig bent en momenteel een moeilijke financiële periode heeft of indien u in de bijstand zit en wilt starten als zelfstandige. Zit u in de bijstand en heeft u een ondernemersplan ingediend dat de BBZ goedkeurt, kan de hulp er als volgt uitzien:

  • Een renteloze lening uitgestreken over 36 maanden, zodat u de investeringen kunt doen die nodig zijn.
  • Als bedrijfskapitaal een lening van maximaal € 32905,- ontvangen, waar overigens wel rente over betaald dient te worden.

Door hulp van re-integratie uit de bijstand komen

Zit u langere tijd in de WWB (Wet Werk en Bijstand), kan deze WWB er in voorzien, dat u hulp krijgt om weer te re-integreren in het arbeidsproces. Het is hier niet de bedoeling, dat u onzinnig werk gaat doen met behoud van een bijstand uitkering, maar dat u de mogelijkheid wordt geboden, een re-integratie bureau te kiezen. Heeft u een re-integratie bureau gevonden, maken deze een offerte klaar van +/- € 2500, -. Deze offerte waarin beschreven staat welke weg er bewandelt wordt, wordt dan aan de gemeente voorgelegd en bij goedkeuring betaald.

U zit dan in een re-integratie traject, waarin u een veel grotere kans heeft een leuke baan te vinden en dus uit de bijstand uitkering te komen.

Indien u niet meer aan de voorwaarden voldoet

U kunt uit de bijstand uitkering komen, doordat u geen recht meer op een bijstand uitkering heeft. In dit geval zal de gemeente een beëindigingsbesluit nemen, vanaf de datum van dit besluit ontvangt u dan geen uitkering meer. Is er een intrekkingsbesluit, dan hebben ze vastgesteld dat u al langere tijd geen recht meer had op een bijstand uitkering. In dit geval kan het zelfs zijn dat er nog geld van u wordt teruggevorderd.

Enkele voorwaarde waar u zich aan moet houden:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U verblijft en bent woonachtig in Nederland.
  • U heeft niet genoeg aan inkomen.
  • U heeft geen vermogen dat hoger is dan wettelijk is toegestaan bij een bijstand uitkering.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op