Wanneer kan ik een uitkering aanvragen

We leven in Nederland, in een sociaal land en er hoeft hier in principe niemand zonder een inkomen te zitten. Er zijn diverse situaties waarin je recht hebt op een uitkering en deze kunt aanvragen. De meest bekende situatie is, als u ontslagen wordt. Indien u langer dan een half jaar gewerkt heeft, heeft u al recht op een WW uitkering. Maar ook als u niet gewerkt heeft en net uit een echtscheiding komt of als u afgestudeerd bent en nog geen werk kunt vinden, heeft u recht op een maandelijkse uitkering. Dit is de zogenaamde bijstanduitkering ofwel de WWB. Tevens bestaan er meerdere uitkeringen, voor mensen die door een ziekte of handicap, arbeidsongeschikt zijn zoals; WIA, WAO, Wajong, WAZ.

Samenwerking van de instanties heeft bijgedragen tot snellere aanvraag

In het verleden waren er vele omwegen nodig, om een uitkering aan te vragen. U moest meestal meerdere malen dezelfde informatie opvragen, bij diverse instanties zoals, het CWI, UWV en de gemeentelijke sociale dienst. Dit alles koste vaak enorm veel tijd. Tegenwoordig is het CWI onderdeel van het UWV onder de naam UWV werkbedrijf. Dit versnelt de aanvraag van de uitkering aanmerkelijk. Tevens zorgt de wet “gegevens uitvraag” er sinds 2008 voor, dat er een gezamenlijk klanten dossier (DKD) is, dat gehanteerd wordt door het CWI, UWV en de vereniging Nederlandse gemeenten. U ziet, er is in het verleden al veel ondernomen om een uitkering aanvraag te versnellen. Dat neemt niet weg, dat als u er zelf bovenop zit en de regels goed opvolgt, de aanvraag nog soepeler en sneller verloopt.

De juiste weg voor een WW of WWB aanvraag

Om zeker te zijn dat de aanvraag van uw uitkering snel wordt behandeld, is het belangrijk dat u de juiste weg bewandelt. De juiste stappen die u moet nemen zijn:

 • Allereerst moet u zich inschrijven bij het UWV werkplein (CWI). Hier heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig en burgerservicenummer.
 • Na de inschrijving, krijgt u binnen 4 dagen een intake gesprek op het UWV werkplein. Hier wordt gekeken of er gelijk werk voor u is. Is dat het geval, vraagt u nog geen uitkering aan en gaat u solliciteren. Is er geen werk, gaat u naar het DWI(Dienst Werk Inkomen). Hier krijgt u formulieren om in te vullen en een lijst waarop staat welke bewijsstukken u moet laten zien.
 • U levert de formulieren + bewijsstukken binnen 2 dagen na het intake gesprek in, bij het UWV werkplein.

Wanneer krijg ik mijn eerste uitkering

Het DWI beslist of u recht heeft op een uitkering. Indien u alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, kan het nog maximaal 8 weken duren voordat u zeker weet of u een brief krijgt, waarin het besluit over uw uitkering staat. Dit is een lange periode en 8 weken zonder inkomen is niet gemakkelijk te overbruggen. Daarom is het mogelijk, zolang er nog geen uitkering is, een voorschot te krijgen. Om dit voorschot te krijgen moet u echter wel aan alle eisen van het DWI voldoen en overal aan meewerken. Voorschotten zijn niet gelijk aan een uitkering maar vastgestelde bedragen, afhankelijk van uw gezinssituatie. Heeft u een voorschot gehad en naderhand geen recht op een uitkering, moet u het voorschot terugbetalen.

Waar moet ik mij met een uitkering aan houden

Er zijn uiteraard regels waar u zich aan moet houden, wilt u de uitkering blijven ontvangen:

 • U bent correct tegen alle medewerkers van de uitkerende en hulpverlenende instanties en zorgt dat u altijd op tijd bent op uw afspraken.
 • U zoekt naar werk en solliciteert zoveel als mogelijk is, daarnaast accepteert u aangeboden werkzaamheden.
 • U geeft alle veranderingen in uw situatie door, die met uw uitkering te maken kunnen hebben.
 • U werkt netjes mee aan trajecten, die uitgestippeld zijn om u weer aan het werk te krijgen.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op