De Wajong uitkering

De Wajong uitkering is een uitkering in Nederland voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden voor hun zeventiende verjaardag. Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Het is een volksverzekering die er voor zorgt dat mensen die voor hun achtiende levensjaar gehandicapt raken en daardoor geen inkomen kunnen genieten. De basis voor de uitkering is het minimumloon en wordt bepaald op basis van het percentage van arbeidsongeschiktheid.

Een Wajong uitkering aanvragen

Wanneer u een Wajong uitkering wilt aanvragen dan dient u dat bij het UWV te doen. Het UWV staat voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en is een instantie dat zich bezig houdt met uitkeringen. Vanaf het moment dat u arbeidsongeschikt bent geworden heeft u negen maanden om een Wajong uitkering aan te vragen bij het UWV. U kunt hiervoor een aanvraagformulier krijgen bij het UWV. Ook online kunt u de Wajong uitkering aanvragen.

De hoogte van de Wajong uitkering

Voor de hoogte van de Wajong uitkering gelden een aantal regels. Ten eerste heeft u geen recht op een Wajong uitkering wanneer u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent. Bent u tussen de 25% en de 80% arbeidsongeschikt bent dan heeft u recht op een gedeelte van de Wajong uitkering. Mensen die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn hebben recht op de volledige Wajong uitkering. De volledige Wajong uitkering is 75% van het minimumloon.

Online een Wajong uitkering aanvragen

Wanneer u een Wajong uitkering wilt aanvragen dan kunt u hiervoor het internet gebruiken. Via de website van het UWV kunt u een aanvraagformulier downloaden en invullen. Tevens kunt u op de website van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen meer lezen over de Wajong uitkering. Ook worden hier veel gestelde vragen beantwoord zodat u geholpen wordt.

De Wajong uitkering wanneer u overlijdt

Mocht u komen te overlijden dan stopt uw Wajong uitkering. Dit staat vermeld in de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Uw nabestaanden kunnen in dat geval wel een overlijdensuitkering aanvragen bij het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De hoogte hiervan is gelijk aan een bruto Wajong maanduitkering. Ook wordt het vakantiegeld uitgekeerd bij overlijden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op