Wanneer krijg ik een ontslagvergoeding

Er zijn vele benamingen voor een ontslagvergoeding. Benamingen zoals; ontslaguitkering, gouden handdruk, schadevergoeding of ontbindingsvergoeding. In al deze gevallen gaat het om een financiële tegemoetkoming, voor een werknemer die ontslagen is. Meestal wordt er met behulp van ontslagadviseurs of advocaten, onderhandeld over de exacte hoogte van het bedrag, dat betaald moet worden door de werkgever. Wordt er niet tot een overeenkomst gekomen, kan de kantonrechter ingeschakeld worden. Er wordt meestal een ontslagvergoeding betaald, als een werknemer buiten zijn schuld, via bijvoorbeeld een reorganisatie, het ontslag aangezegd krijgt.

Hoe bereken ik mijn ontslagvergoeding

Via de kantonrechterformule kunt u berekenen wat de werkgever u eventueel aan ontslagvergoeding moet betalen. Deze rekenformule gaat als volgt;

  • U berekent eerst de dienstjaren. De jaren die u gewerkt heeft tot 35 jaar tellen voor 0,5. Uw dienstjaren tussen de 35 en 45 jaar tellen voor 1. De dienstjaren tussen de 45 en 55 jaar tellen voor 1,5 en uw dienstjaren boven de 55 jaar tellen voor 2. Bent u dus 56 jaar en heeft u dus 25 jaar bij uw werkgever gewerkt, is de formule; (4x0,5)+(10x1)+(10x1,5)+(1x2) = 29 jaren.
  • Nu wordt de vaste maandelijkse bruto beloning berekend. Daar zit het maandsalaris, vakantiegeld, 13e maand indien die er is en alle vaste reguliere beloningen zoals structureel overwerk in.
  • Vervolgens vermenigvuldigt u de berekende jaren met uw Bruto maandelijkse beloning.

Van welke omstandigheden is mijn ontslagvergoeding afhankelijk

Er zijn nog een aantal omstandigheden, die de formule kunnen beïnvloeden. De formule gaat dus niet in alle gevallen op. Het derde deel van de formule bestaat uit de correctiefactor. Dat houdt in dat de bovenste formule, vermenigvuldigd wordt met de correctiefactor. In de meeste gevallen wordt de correctiefactor vastgesteld op1. Dit is vaak het geval bij neutrale ontslagen. Dat zijn ontslagen zonder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een economische reorganisatie. De hoogte van de correctiefactor wordt per geval bepaald, een belangrijke vraag hierbij is de schuldvraag, aan wie is het te verwijten. De correctiefactor zit meestal tussen de 0,5 en 2, maar bijna nooit daaronder of daarboven.

Hoe laat ik mijn ontslagvergoeding uitbetalen

Is de ontslagvergoeding bekend, dan kunt u zich de vraag stellen, welke de beste manier van uitbetaling is:

  • De ontslagvergoeding is een bruto bedrag, laat u dus deze vergoeding in een keer netto uitbetalen, zal deze in eerste instantie belast worden met het tarief van belasting box 1. Afhankelijk hoe hoog uw ontslagvergoeding is, kan de belasting oplopen tot 52%.
  • U kunt ook een BV(besloten vennootschap) oprichten, een zogenaamd stamrecht B.V.

U laat uw ontslagvergoeding onbelast in uw B.V. storten, zodat u uw geld vanuit uw B.V. kunt beleggen en beheren. Laat u hier wel goed voorlichten.

Hoe wordt mijn ontslagvergoeding minimaal belast

Heeft u de ontslagvergoeding niet direct nodig, kunt u gebruik maken van een stamrecht verzekering. U laat dan uw ontslagvergoeding overmaken naar een verzekeringsmaatschappij, hierdoor hoeft u geen belasting over de ontslagvergoeding te betalen. U kunt op deze manier het geld voor onbepaalde tijd door de verzekeraar laten beheren. U kunt zelf bepalen wanneer u over het bedrag wilt beschikken. Deze stamrecht verzekering, is een ideale oplossing voor een aanvulling op uw uitkering of voor uw oude dag. Indien u de ontslagvergoeding in periodieken en niet ineens opneemt, behaalt u een enorm voordeel, ten opzichte van de belasting.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op