Wanneer krijg ik een bijstanduitkering

Heeft u een inkomen waarmee u niet in uw noodzakelijk onderhoud kunt voorzien, omdat dit inkomen te laag is, heeft u recht op WWB ofwel een bijstanduitkering. In Nederland heeft iedereen het recht op een minimale uitkering. De bijstandsuitkering kan een aanvulling zijn op lage inkomsten of als hoofdinkomen dienen. Een bijstanduitkering wordt door de gemeente geregeld, in de vorm van de gemeentelijke sociale dienst. Er zijn uiteraard meerdere regels waar u zich aan moet houden. De belangrijkste regels zijn: u mag geen eigen vermogen hebben en u mag geen andere uitkeringen ontvangen.

Wat er fout is aan bijverdienen in de bijstand

Met de bijstand heeft u tevens een van de vervelendste uitkeringen die er bestaan. Het is een heel laag inkomen en u mag niets bijverdienen. Verdient u wel wat bij, wordt het ingehouden op uw bijstanduitkering. Er zijn veel mensen die in de bijstand zitten en een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt,. Juist voor deze groep, is er totaal geen motivatie om aan het werk te gaan. Er zou juist voor deze mensen, een stimulans moeten komen om weer te gaan werken. Een stimulans in de vorm van een extra beloning bovenop de uitkering, zodat werken zich weer loont. Op deze manier is de kans veel groter, dat de mensen weer helemaal terug stromen op de arbeidsmarkt en dus uit de Bijstand komen.

Afgestudeerden mogen niet meer bijverdienen

De “vrijlatingsregel” was een regel, die mensen in de bijstand stimuleerde om achter werk aan te gaan. Met deze regel mocht u bijverdienen en tot een maximum van € 250,-, bovenop de bijstanduitkering zelf houden. Zo werd het mogelijk om via een parttime baan uit de bijstand te komen. Deze vrijlatingsregel is opgeheven omdat men vond, dat vooral de mensen die wel veel kansen op de arbeidsmarkt hadden, hiervan profiteerden. Mensen als afgestudeerden met een bijstanduitkering. Er ging met deze regeling te veel geld naar een kansrijke groep. Nu gaat dat geld naar langdurig werklozen in de vorm van om-of bijscholing.

De stimulans om uit de bijstand te komen

Tegenwoordig wordt er per gemeente bepaald, wat er gedaan wordt om mensen met een bijstanduitkering weer aan het werk te krijgen. Zo zijn er steden die meerdere premies kennen, voor mensen die er alles aan doen om aan het werk te kunnen. Bijvoorbeeld: een beloning voor vrijwilligers werk of een beloning voor mensen die een cursus succesvol afronden. Zelfs een maand bijstandsuitkering extra, als u een baan vindt behoort tot de ideeën. Helaas zijn er nog te veel steden, die erg star zijn en vast houden aan oude regels als; werken is verplicht en bij iedere vorm van werk de uitkering stoppen. Een investering van de regering op dit gebied zou zich erg goed lonen.

Welke verplichting heb ik als ik ga bijverdienen

Heeft u een bijstanduitkering, dan bent u verplicht om alle informatie die u heeft over uw omstandigheden, die van invloed zijn op uw bijstandsuitkering, aan de sociale dienst door te geven. Enkele voorbeelden die u verplicht bent te melden zijn:

  • U heeft inkomsten uit werkzaamheden ontvangen.
  • U gaat samenwonen of verhuizen.
  • U heeft een erfenis of andere gelden ontvangen.

Het naar waarheid verstrekken van gegevens is ook verplicht, indien de afdeling WIZ (werk, inkomen, zorg) een onderzoek doet en vragen stelt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op