Wat houdt een WAZ uitkering in

De WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) was tot 01-08-2004, voor zelfstandigen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. U bent een zelfstandige, indien u betaald werk doet maar geen arbeidsovereenkomst heeft. U heeft bijvoorbeeld een eigen bedrijf of uw partner heeft een eigen bedrijf en u werkt daarin mee. Als freelancer bent u ook een zelfstandige. Indien u na 01-08-2004 als zelfstandige arbeidsongeschikt bent geworden, is het niet meer mogelijk een WAZ aan te vragen. Er zijn echter wel diverse gevallen waarin het mogelijk is, om opnieuw een WAZ aan te vragen.

Kan ik een WAZ uitkering nog aanvragen

Er zijn meerdere situaties waarin u nog wel een WAZ uitkering kunt aanvragen. Dit is echter alleen mogelijk, indien u voor 01-08-2004 al zelfstandig was en arbeidsongeschikt bent geworden. Het is in de volgende gevallen mogelijk om aanspraak te maken op de WAZ:

  • U heeft een WAZ gehad, maar bent weer volledig gaan werken en krijgt binnen 5 jaar weer dezelfde klachten.
  • U had een WAZ uitkering en deze stopte omdat u naar het buitenland bent vertrokken. Indien u weer terug bent in Nederland, kunt u opnieuw aanspraak maken op de WAZ.
  • Uw WAZ is gestopt omdat u niet wilde meewerken aan een herbeoordeling, maar nu wilt u dat wel weer.
  • U heeft al een gedeeltelijke WAZ, maar uw klachten nemen toe. In dit geval zou uw WAZ verhoogd kunnen worden.

Hoe hoog is mijn WAZ uitkering

Hoe hoog uw WAZ uitkering is, is afhankelijk van uw inkomen voordat u ziek werd. Er wordt bij het vaststellen van de hoogte van een WAZ, ook bekeken hoeveel u nog wel kunt werken.

Er worden meerdere stappen genomen, om te kunnen berekenen hoe hoog uw WAZ uitkering wordt. Hier volgen 2 belangrijke stappen:

  • De mate van arbeidsongeschiktheid. Er wordt bekeken, wat u tijdens arbeidsongeschiktheid kunt verdienen en wat u verdiend zou hebben, indien u niet arbeidsongeschikt was. Het verschil bepaald de arbeidsongeschiktheid.
  • Er wordt gekeken hoeveel u verdiende, voordat u arbeidsongeschikt werd. Aan de hand hiervan wordt de WAZ berekend. Een WAZ uitkering zal nooit hoger zijn, dan het minimumloon.

Mag ik werken naast mijn WAZ uitkering

Indien u een WAZ uitkering heeft, mag u altijd gaan werken. Het UWV hoeft u hiervoor geen extra toestemming te geven. Heeft u een WAZ uitkering en bent u aan het werk gegaan, moet u dit echter wel binnen 7 dagen aan het UWV doorgeven. Hiervoor zijn speciale formulieren bij het UWV verkrijgbaar. Heeft u deze wijziging doorgegeven, dan wordt er bekeken wat dat eventueel voor uw WAZ uitkering kan betekenen. Het kan zijn, dat er aan de hand van deze wijziging een gesprek komt met een deskundige van het UWV. Zijn er voor u twijfels over het werk dat u bent gaan doen, kunt u overleg plegen met het re-integratiebedrijf.

Mag ik als zelfstandige werken naast mijn uitkering

Gaat u met een WAZ uitkering als zelfstandige werken, moet u uw inkomsten jaarlijks en achteraf doorgeven aan het UWV. Is er nog niets bekend over het exacte inkomen van u, zal in dit geval de hoogt van uw WAZ uitkering een schatting zijn. Heeft u uw jaar als zelfstandige afgesloten en alle rekeningen en inkomsten zijn bekend, kan het UWV uw definitieve WAZ uitkering voor dat jaar vaststellen. Heeft u bij de schatting te veel ontvangen, betaald u dat terug. Blijkt de schatting achteraf te laag, zal het UWV u nabetalen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op