Wat regelt de werkloosheidswet

De WW (Werkloosheidswet) regelt een verzekering voor werknemers. Zodat werknemers die voldoen aan het arbeidsverleden en voor werk beschikbaar zijn, gegarandeerd een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. Deze wet bestaat al sinds 1949. Sinds die tijd zijn er meerdere veranderingen geweest. De WW, is een vorm van uitkering die volledig door het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) wordt geregeld en uitgevoerd. De WW wordt sinds 2009 uitsluitend gefinancierd uit premies, die door werkgevers betaald worden. De duur van de WW uitkeringen, is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De WW kent een maximum en een minimum, hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden.

Welke voorwaarden stelt de werkloosheidswet

Om recht te hebben op een WW uitkering, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet in de laatste 36 weken voor de eerste dag dat u werkloos bent, minimaal 26 weken gewerkt hebben. Om een week mee te laten tellen, is het al genoeg dat u 1 dag gewerkt heeft.
  • Voldoet u aan deze 26 weken eis, dan heeft u recht op 3 maanden uitkering.
  • U voldoet aan de jaren eis, indien u de laatste 5 jaren voor uw eerste werkloosheidsdag, minimaal 4 jaar, 52 dagen per jaar gewerkt heeft.
  • U heeft recht op een langere WW utkering, indien u zowel aan de weken als aan de jareneis voldoet. De maximale duur die de WW kent, is voor ieder jaar arbeidsverleden, 1 maand. Dit kan oplopen tot een maximum van 38 maanden (3 jaar en 2 maand).
  • Verdere voorwaarden zijn; u bent nog geen 65 jaar, u verliest minimaal 5 werkuren per week en krijgt ze niet door betaald.

Een WW aanvulling bij minder werk

Indien u bij een werkgever werkt, die in verband met een economische crisis of om andere reden inkrimpt, bestaat de mogelijkheid om gebruikt te gaan maken van de zogenaamde deeltijd WW. Door een deeltijd WW, is het voor een werkgever mogelijk, om zijn werknemers in een moeilijke periode in dienst te houden. Als werknemer werkt u dan minder, zonder dat u ontslagen hoeft te worden. Gaat het weer beter met het bedrijf, dan kunt u weer volledig aan het werk. Tevens zijn er in zo’n periode mogelijkheden tot omscholing of detachering bij een ander bedrijf.

Wat doet de werkloosheidswet als ik ziek wordt

Wordt u ziek en heeft u een WW uitkering, moet u dit altijd op de eerste dag dat u ziek wordt melden bij het UWV. Indien uw ziek zijn niet langer dan 3 maand(13 weken) duurt, blijft uw WW uitkering gewoon doorlopen. Bent u echter langer dan 13 weken ziek, heeft u in plaats van een WW uitkering, recht op een ziektewet uitkering. Tijdens uw ziekte geld ook, dat u verplicht bent om te solliciteren of om te scholen. Het is wel zo dat er gekeken wordt wat uw ziektebeeld is, zodat de verplichtingen bijgesteld of zelfs in het uiterste geval uitgesteld worden.

De werkloosheidswet op oudere leeftijd

Is de WW(werkloosheidswet) afgelopen en bent u boven de 50 jaar, kunt u aanspraak maken op een aanvulling uit de IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). Hier zitten echter wel dezelfde voorwaarden aan als bij een WW uitkering en er gaat een toetsing aan vooraf of de aanvraag in uw geval terecht is. Bent u 60 jaar of ouder en heeft u langer dan 13 weken recht op een WW uitkering, krijgt u automatisch na uw WW een IOW (inkomensvoorziening voor oudere werklozen) uitkering. Deze uitkering is 70% van het minimumloon en het inkomen van uw partner en uw vermogen tellen hier niet mee. Deze regeling geldt voor alle mensen, die boven de 60 zijn en werkloos zijn geworden of worden tussen 01-10-2006 en 01-07-2011.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op