Wanneer ben ik arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschiktheid wil zeggen, dat u door ziekte of een ongeluk niet meer geschikt bent om bepaalde arbeid volledig te verrichten. Dit is een hele verandering in uw leven, met grote gevolgen. Het feit dat u arbeidsongeschikt bent, houdt niet alleen in dat u moet leren leven met een handicap of ziekte, maar ook dat uw financiën zullen veranderen. Er zijn meerdere vormen van arbeidsongeschiktheid. Het percentage waarvoor je arbeidsongeschikt wordt verklaard, bepaald tevens de hoogte van je arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook de mate waarin je nog arbeid kunt verrichten en welke banen daarvoor geschikt zijn.

Welke rol speelt het UWV bij arbeidsongeschiktheid

UWV is een instelling van de Nederlandse overheid, die de verantwoording draagt voor de uitvoering van; WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ en de ziektewet. De afkorting UWV betekent: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Het UWV beoordeelt of u recht heeft op een bepaalde uitkering en wat de hoogte en duur van deze uitkering is.

Indien u 2 jaar ziek bent, gaat het UWV beoordelen of u hierdoor arbeidsongeschikt bent. Blijkt bij de keuring dat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, zult u geen recht op een uitkering hebben. Bij een ongeschiktheid van meer dan 35%, kunt u aangepast werk gaan doen en ontvangt u daarnaast een uitkering. Bij een ongeluk met een handicap als gevolg, wordt dit wellicht eerder door het UWV bekeken.

Op welke arbeidsongeschiktheidsuitkering heb ik recht

De WAO is van vroeger uit de meest bekende uitkering. WAO betekent: Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering. De WAO is op 29-12-2005 opgevolgd door de WIA(Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Alleen de mensen die voor deze datum al een WAO uitkering ontvingen, zullen deze blijven ontvangen. Bent u na 29-12-2005 langer dan 2 jaar ziek en kunt u daardoor niet meer (volledig)werken, kunt u aanspraak maken op de WIA. De WAZ is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen. De WAZ was tot 01-08-2004 de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alleen de mensen die voor deze datum deze uitkering ontvingen, kunnen hem nog verlengen. Tegenwoordig kan de WAZ niet meer worden aangevraagd. Voor gehandicapte en langdurig zieke jongeren, is er een Wajong uitkering(Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jong gehandicapten).

Welke rechten heb ik bij arbeidsongeschiktheid

Krijgt u in verband met arbeidsongeschiktheid met het UWV te maken, zijn er bepaalde rechten die u heeft. Zo mag u er ten aller tijde vanuit gaan, dat u correct behandelt wordt en dat er duidelijk gecommuniceerd wordt, over wat het UWV voor u kan betekenen, maar ook wat het UWV van u kan verwachten. U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien en u kunt verwachten van het UWV, dat ze vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u inmiddels een WAZ, WIA, WAO of Wajong uitkering, dan heeft u ook recht op vakantiegeld. Tevens mag u van het UWV verwachten, dat ze u blijven helpen met het zoeken naar werk of het houden van werk.

Aan welke regels moet ik me houden

Ontvangt u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, zult u zich moeten houden aan bepaalde regels. Er wordt van u verwacht, dat u er alles aan doet om terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt. Dit houdt in, dat u de adviezen van de deskundigen opvolgt en u uw best zult blijven doen om uw gezondheid te verbeteren. Ook wordt er van u verwacht, dat u passend werk accepteert en dat u deel zult nemen aan een eventueel re-integratietraject. Tevens moet u het UWV op de hoogte houden, van alle veranderingen ten opzichte van uw situatie en gezondheid.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op