Wanneer moet ik alimentatie betalen

Bij een echtscheiding kan de partij, welke het minste inkomen en bezittingen heeft, een alimentatie aanvraag doen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen kinder- en partner alimentatie. Voor allebei geldt, dat er moet worden berekend wat de draagkracht is, van de partij die alimentatie moet gaan betalen en wat de behoeften zijn van de kinderen en de partner. Uiteraard ontvangt de partij waar de kinderen gaan wonen, ook de kinderalimentatie.

De wet voor alimentatie in Nederland, geeft de rechters veel vrijheid bij het vast stellen van het te betalen bedrag. Daarom hebben de rechters in Nederland, zelf richtlijnen voor het berekenen van de alimentatie opgesteld.

Hoelang moet ik alimentatie betalen

Voor kinderalimentatie geldt, dat u deze verschuldigd bent, tot dat uw kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Daarna kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor een onderhoudsplicht, totdat de kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Van een onderhoudsplicht kan sprake zijn, als uw kind geen inkomen heeft en studeert. In dit geval betaalt u rechtstreeks aan uw kind. Bij partneralimentatie, is de duur afhankelijk van een aantal andere zaken. Bij een huwelijk van langer dan 5 jaar, geldt een termijn van 12 jaar, waarna de partneralimentatie ophoudt te bestaan. Is het een huwelijk van minder dan 5 jaar geweest en zijn er geen kinderen geboren, duurt de alimentatie niet langer dan het huwelijk heeft geduurd. De alimentatieverplichting eindigt ook, indien de andere partij huwt of gaat samenwonen.

Verlaging of uitstel van alimentatie

Indien u in de schuldsanering komt, kunt u een aanvraag indienen tot verlaging van de alimentatie of zelfs een uitstel van de alimentatieverplichting van 3 jaar aanvragen, de tijd dat de gemiddelde schuldsanering duurt. Iets dat helaas vooral na echtscheidingen vaak voorkomt. U blijft in dit geval echter wel uw alimentatieverplichting houden. Er is zelfs een mogelijkheid dat de alimentatie in de schuldsanering wordt meegenomen. Zo’n uitstel van alimentatie wordt ook wel nihil stelling genoemd. Over het algemeen wordt in het geval van schuldsanering, het verzoek om uitstel, bij de rechtbank altijd toegewezen. Er zijn echter altijd uitzonderingen, laat u hier goed voorlichten.

Wanneer kan de alimentatie wijzigen

Indien de situatie van uw kinderen of uw ex-partner wijzigt, kan dit tot gevolg hebben dat de afgesproken alimentatieverplichting, niet langer van toepassing is.

Hier volgen enkele situaties die van toepassing kunnen zijn;

  • Hogere kosten, zoals; hypotheeklasten en reiskosten na een verplichte verhuizing.
  • U wordt ontslagen, met als gevolg minder inkomen.
  • Uw kinderen komen bij de andere partner te wonen.
  • Indien u met pensioen gaat.
  • Bij overlijden.
  • Indien een van de partners hertrouwd of officieel gaat samenwonen.

Verlaging alimentatieverplichting aan mijn partner

Indien de financiële uitgangspositie van zowel degene die verplicht is de alimentatie te betalen, als de alimentatie gerechtigde aanzienlijk veranderd is, kan dat een goede reden zijn om de alimentatie opnieuw onder de loep te nemen. U kunt dit samen in goed overleg doen, maar u mag nooit de alimentatie zomaar stop zetten. U kunt in overleg met uw ex-partner, een nieuwe berekening maken, waarin u rekening houdt met de nieuwe financiële situatie. Lukt dit helaas niet, dan zult u wederom naar de rechtbank moeten voor een uitspraak. Dit brengt echter veel kosten met zich mee en neemt de nodige tijd in beslag.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op