Welke uitkeringen verzorgt het UWV

De Nederlandse overheidsinstelling het UWV(Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), heeft de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van uitkeringen en het begeleiden van uitkeringsgerechtigden. Uitkeringen die het UWV verzorgt zijn;

WW(bij werkloosheid), WIA, WAO, WAZ en Wajong(bij arbeidsongeschiktheid), WAZO(bij zwangerschap, pleegzorg en adoptie), ziektewet en werknemersverzekeringen. Tevens onderhoud het UWV voor de overheid de polisadministratie. Het UWV is een bedrijf, dat er alles aan doet om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de uitkering en zal proberen u weer aan het werk te helpen.

Wat doet het CWI

Het CWI(Centrum voor Werk en Inkomen), is sinds 01-01-2009 onderdeel geworden van het UWV en draagt nu de naam UWV werkbedrijf(voor het gemak blijven wij het CWI noemen). Indien uw bedrijf de arbeidsovereenkomst met u wil beëindigen, zal het bedrijf een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het CWI. Zegt de werkgever van u de arbeidsovereenkomst op, zonder een ontslagvergunning aan te vragen en u bent het hier niet mee eens, kunt u de kantonrechter inschakelen. Bij de kantonrechter kunt u dan een aanvraag doen, om het ontslag niet door te laten gaan. Dit wordt bijna altijd door de kantonrechter gehonoreerd, omdat een ontslag zonder ontslagaanvraag bij het CWI, niet geldig is.

U heeft 6 maand de tijd om een bezwaar tegen ontslag bij de kantonrechter in te dienen.

Hoe moet ik een uitkering aanvragen

Het aanvragen van een uitkering bij het UWV, verschilt per uitkering. Toch wijst het zich vanzelf en kunt u via bijvoorbeeld de website van het UWV, al heel veel informatie verschaffen. In sommige gevallen bij bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering, neemt het UWV indien u al langere tijd ziek bent, contact met u op. Bij alle uitkeringen blijft gelden, wacht niet af en zorg dat u de juiste procedure volgt. De meeste aanvragen die nog wel eens fout willen gaan, zijn de WW aanvragen. Dit komt mede, doordat het vaak onverwachts komt en u heeft zich er dus nog nooit mee bezig gehouden.

De 3 stappen voor aanvraag van een WW uitkering

 • U schrijft zich al voor uw eerste werkloosheidsdag in bij het CWI(UWV werkbedrijf).
 • Zorg dat u de WW uitkering al aanvraagt in de eerste week dat u werkloos bent. Het is tegenwoordig niet meer nodig om hiervoor bij het CWI(UWV werkbedrijf) langs te gaan.

Dit kan namelijk ook, door naar de UWV werkbedrijf website te gaan. U heeft het volgende voor een WW aanvraag nodig: burgerservice nummer, adres en naam van iedere werkgever die u gehad heeft, van iedere werkgever die u gehad heeft een begin en eind datum, gaat u bij het UWV werkbedrijf kantoor langs, heeft u een geldig legitimatie bewijs nodig.

 • Indien u het formulier heeft verzonden of ingeleverd, wordt er van u verwacht dat u binnen 2 dagen een afspraak maakt met een adviseur van het UWV werkbedrijf.

Wanneer het CWI niet nodig is

Er doen zich ook situaties voor, waarin een aanvraag van een ontslagvergunning bij het CWI niet nodig is. Enkele situaties zijn:

 • U krijgt ontslag in de proeftijd.
 • Uw arbeidsovereenkomst die tijdelijk is, wordt niet verlengd.
 • U bent het eens met uw ontslag.
 • U krijgt op staande voet ontslag, hier kunt u wel bezwaar tegen aan tekenen.
 • Het bedrijf waarin u werkt is failliet.
 • Voor ambtenaren en onderwijsinstellingen gelden andere regels.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op