Wanneer heb ik recht op een ontslaguitkering

Een ontslaguitkering, is een soort schadevergoeding voor een werknemer, die door middel van bijvoorbeeld een reorganisatie, het ontslag heeft gekregen. In de volksmond wordt dit ook wel een gouden handdruk genoemd. Laat u ten aller tijde goed voorlichten waar u recht op hebt. Een ontslag jurist in de arm nemen kan geen kwaad. Bij hogere functies in het bedrijfsleven, wordt de ontslaguitkering vaak al bij de in dienst stelling geregeld. De ontslaguitkering geld voor iedereen, die buiten zijn eigen schuld om het ontslag krijgt. In Nederland is dit in de wet geregeld en het kan afhankelijk zijn van de CAO(Collectieve Arbeid Overeenkomst), welke voor het desbetreffende bedrijf geld. Ook voor ambtenaren zijn er diverse mogelijkheden voor een ontslaguitkering.

Enkele belangrijke tips bij ontslag

  • Al lijkt het voorstel van uw werkgever nog zo mooi, ga nooit akkoord met uw ontslag.
  • Houd alles wat er gezegd wordt in beraad en zet nergens uw handtekening onder.
  • Vraag of alles wat er gezegd wordt op papier wordt gezet en getekend wordt.
  • Geef aan, dat u ten aller tijde beschikbaar blijft, voor alle werkzaamheden binnen het bedrijf.
  • Maak schriftelijk bezwaar tegen het ontslag.
  • Zorg dat u door raad en daad wordt bijgestaan. Zoek naar de juiste mensen voor advies.

Hulp voor de beste regeling

Voor een paar euro per maand kunt u lid worden van een vakbond. Dit is een groot voordeel bij dreigend ontslag of reorganisaties. U heeft dan namelijk een grote organisatie achter u staan, waar tot u zich kunt richten. Een vakbond behartigt de meeste zaken vanuit collectiviteit. Vooral bij reorganisaties, kunnen zij hier een grote rol in spelen. Maar ook bij individuele ontslagdreiging, kan een vakbond u goed van advies voorzien en wellicht voor u onderhandelen, zodat u de hoogste ontslaguitkering krijgt. Vakbonden zijn ontstaan ter bescherming van de werknemers en om werkloosheid te beperken.

De ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is in het leven geroepen, om een vaste berekening te kunnen maken van de ontslaguitkering, waar u minimaal recht op heeft. Deze formule die ook wel de abc formule genoemd, is in 1997 als richtlijn vastgesteld door de kring van kantonrechters. Bij de kantonrechtersformule, wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren dat u bij de desbetreffende werkgever bent en uw leeftijd. Maak pas gebruik van deze formule, indien de ontslag uitkering die u geboden wordt lager is dan de ontslag uitkering volgens de kantonrechters formule. De hoogte van een ontslag uitkering kan behoorlijk oplopen, dus het is verstandig om een ontslagjurist in de armen te nemen.

Een ontslaguitkering volgens de suppletiemethode

De suppletiemethode is een ontslaguitkering, die op een andere manier is opgezet. Met de suppletiemethode wordt ervan uit gegaan, dat er een bepaald inkomen nodig is ter aanvulling op uw WW- en WIA uitkering. De WIA was vroeger de WAO en staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WW en WIA geven geen garantie, dat u deze tot aan uw pensioen datum zult ontvangen. Bij de suppletiemethode, zorgt uw werkgever dat het bedrag gelijk aan de ontslaguitkering, voor u gereserveerd wordt. Deze ontslaguitkering zorgt ervoor, dat u een gedeelte van uw loon blijft ontvangen tot aan uw pensioen. Deze regeling is voor de oudere werknemers, die worden gedreigd ontslagen te worden. Hier geld ook, dat u altijd een ontslagjurist in moet schakelen, zodat u de beste ontslaguitkering ontvangt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 94

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op